Årsmøte 2012
01.02.2013


Årsmøtet for 2012 ble holdt på Vossestølen Hotell, Vossestrand, Myrkdalen.

Myrkdalen
Nils Tveite ønsket velkommen til Myrkdalen før han så overlot ordet til leder for landslaget, Gudmund Tønnessen som ønsket velkommen. Det ble minnes tre medlemmer som hadde gått bort.
Som  møteleder  ble valgt Nils Tveite, og Kristian Hauan referent.
Godkjenning av innkalling ble enstemmig godkjent.

Representanter som møtte: Toten – Ole M. Fjørkenstad
                                             Hordaland – Nils Tveite og Arvid Berland 
                                             Vest-Agder – kristian Hauan
                                             Rogaland – Kåre Auglænd og Njål Øie
                                             Sogn- ingen                                             
                                             Hedmark - ingen       

Underskrive Protokollen – Arvid Berland og Kåre Auglænd.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Valg:      leder Gudmund Tønnessen gjenvalgt
                Styremedlem for to år – Nils Fjørkenstad og Ola D. Gløtvold gjenvalgt
                Varamedlem for ett år – 1. Kristian Hauan, 2. John Ulvund gjenvalgt
                Rivisor for ett år: Erik Lystad gjenvalgt
Valgkomite: ny medlem Ole M. Fjørkenstad, varamedlem Morten Oldervik
Regnskap enstemmig godkjent.

Honorar for tillitsvalgte: Formann kr. 4000,- og sekretær/kasserer kr. 11000,-

Utstillingsdato for de forskjellige utstillingene ble fastsatt.

Saker fra styret:               
Medlemskontingent  2014 kr. 100,-
Budsjett godkjent
Gløt-Innertier fra O.D. Gløtvold blir satt inn til semin fra neste år.

Spørsmål om Landslaget vil jobbe litt for Steigarsauen. Sekretæren vil ta kontakt med genresurssenteret for å få tips.
Rogalands Fylkeslag med flere punkter for å bedre dalasauen. Eks. melkeyte, ullkvalitet og kjøttkvalitet.Innavl kommer til å bli et stort problem. Styret jobber videre med skrivet fra Rogaland.
Årsmøtet 2014 er Vik. Reserve er Toten.
Eventuelt. Forskjellige saker som styret ga Rogaland Fylkeslag fullmakt til å bestemme selv, som ideer for å få flere til å stille voksne sauer og værer.
Møtet sluttet kl. 16.00
Etter frokost lørdag formiddag , fikk vi sett flotte besetninger av Reinrasa dalasau hos Leiv Sausjord , Nils Tveite og Jon Møretrø i Myrkdalen.
Lørdag kveld ble avsluttet med en flott og hyggelig festmiddag for landsmøtedeltakerne  og mange medlemmer fra reinraselaget i Myrkdalen med ledsaker.
Det var 30 år siden Landslaget ble stiftet på Voss. Dette ble markert under middagen.