Årsmøte 2013
01.03.2014

Årsmøtet for 2013 ble holdt på Toten Hotell på Toten 1.3.2014.
Nils Fjørkenstad, leder for lokallaget på Toten, ønsket velkommen til Toten før han så overlot ordet til leder for landslaget, Gudmund Tønnessen.
Som  møteleder  ble valgt formannen, og Ole M. Fjørkenstad referent.
Godkjenning av innkalling ble enstemmig godkjent.


Representanter som møtte:      Toten – Ole M. Fjørkenstad og Karsten Alm.
                                                               Hordaland – Anders Seljestad
                                                               Selbu – Morten Oldervik
                                                               Rogaland – Kåre Auglænd og Knut Thunheim
                                                               Hele styret. Til sammen 11 stemmeberettige.

Underskrive Protokollen – Morten Oldervik og Kåre Auglænd.
Årsberetningen ble godkjent med noen få bemerkninger.
Dommergodtgjørelse kom istedenfor tilskudd til lagene.

Valg:      leder Gudmund Tønnessen gjenvalgt
                Styremedlem for to år – Kristian Hauan og Torbjørn Nordmark
                Varamedlem for ett år – 1. Odd Birkeland, 2. John Ulvund
                Rivisor for ett år: Erik Lystad

Honorar for tillitsvalgte: Formann kr. 4000,- og sekretær/kasserer kr. 12000,-
Valgkomite:       Nils Tveite, Ole M. Fjørkenstad og Morten Oldervik
                               Varamann – Helge Magnus Bjone

Utstillingsdato for de forskjellige utstillingene ble fastsatt.

Saker fra styret:              
Medlemskontingent  2014 kr. 100,-
Budsjett godkjent med et par bemerkninger
Honorar opp kr. 1000,- og Landsmøtet/styre med kr. 1000,-
Samarbeid NSG/Genressurssenteret/andre lag fortsetter.
Det jobbes med å få solgt værer over fylkesgrensa.
Fordeling av fremtidig tilskudd som siste år.
Seminvær for 2014: Reindølen av Gudmund Tønnessen
Skal det registreres på kåring på kåring av værlam antall spener. Flertall ble ja.
Kåringslam kan ikke kåres både på NSG`s og våre utstillinger.
Kåringsregler på reinrasa lam på offentlige utstillinger
Disse to punktene ble utsatt til neste år

Innavlsproblematikken.  Det jobbes videre med listene som er ført. At det letes opp besetninger som kan være litt på siden av, ikke innavl.
Hægebostad lokallag oppfordrer alle som har godkjent dalasau til å stille søyer m/lam og gimrer.
Søyer m/lam er gratis.

Landsmåtet for 2014 er på Hedmark
Eventuelt: Måte på Gardemoen 13-14/3-2014 hvor det diskuteres ”Sauekontroll”.