Årsmøte 2017
11.03.2017

Referat fra Landsmøte Rogaland 11.03.2017

Leder i Rogaland, Torbjørn Nordmark, ønsket landsmøte velkommen til Rogaland

 

Formann i Landslaget for reinrasa norsk sau ønsket velkommen til landsmøte.
Møtet startet med å minnes 6 medlemmer som har gått bort i løpet av året -
Birger Ulland, Willy Svendsen, Erland Omang, Magnus Bjørlo, Ulf Skårholen og Erik Lystad (revisor)

1. Valg av møteleder                                                                Valgt: Ola D. Gløtvold
2. Godkjenning av møteinnkalling                                           Enstemming
     Godkjenning av saksliste                                                    Enstemmig
3. Valg av møtereferent                                                           Valgt: Arild Tesaker
4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen          Valgt: Morten Oldervik, Joar Rosså
5. Navneopprop
                Oppmøtte utsendinger
                Toten                                 Ole M. Fjørkenstad m/1 fullmakt              2 stk
                Sør-Trøndelag                   Morten Oldervik m/1 fullmakt                   2 stk
                Vest-Agder                        Arild Tesaker m/1 fullmakt                        2 stk
                Hordaland                         Ivar Hilldal, Jon Møretrø                           2 stk
                Rogaland                           Knut Thunheim, Joar Rosså                     2 stk
                Hedmark                           Tora Pedersen, Hallvard Nilsen                2 stk
                                                         Styret                                                        5 stk
                                                                                                             Totalt    17 stk
6. Årsberetning for 2016 ble opplest av Nils Fjørkenstad og godkjent uten merknader
7. Regnskap for 2016 ble gjennomgått av Nils Fjørkenstad
                Post innmeldingspenger økes fra kr. 5.500 til kr. 6.000
                Post honorar sekretær / formann endres fra kr. 0,- til kr. 12.000
                (formann kr 3.000 - sekretær kr. 9.000)
                Budsjett 2017 ble vedtatt enstemmig med disse to korreksjonene
8. Valg
                Formann             Forslag fra valgkomiteen             Gudmund Tønnessen
                                           Forslag fra Hordaland FL             Torbjørn Nordmark
                                           Tellekorps:                                   Knut Thunheim, Morten Oldervik
                                           Resultat:                                       Gudmund Tønnessen 11 stemmer
                                                                                                Torbjørn Nordmark 6 stemmer
                                               Gudmund Tønnessen valgt som formann for 1 år.
                To styremedlemmer valgt for 2 år
                                               Forslag fra valgkomiteen             Ola D. Gløtvold 7 stemmer
                                                                                                   Nils Fjørkenstad 7 stemmer
                                               Forslag fra Hordaland FL            Stig Bjørkheim 3 stemmer
                                               Valgt:                                           Ola D. Gløtvold, Nils Fjørkenstad
To varamedlemmer for 1 år
                                Forslag fra valgkomiteen             Odd Birkeland 1. varamann
                                                                                     Stig Bjørkheim 2. varamann
                                Enstemmig valgt:                          Stig Bjørkheim 1. varamann
                                                                                     Odd Birkeland 2. varamann
                Ett medlem valgkomiteen 3 år
                                               Valgt:                                                   Joar Rosså
                Vara valgkomiteen 1 år
                                               Valgt:                                                   Hallvar Nilsen
                Revisor for 1 år
                                               Valgt:                                                   Jan Tangsveen
9. Honorar tillitsvalgte:
                Formann:            kr. 3.000,-          
                Sekretær:           kr. 9.000,-
10. Utstillingsdager (sauesjå) høsten 2017:
                Kvinesdal:                        09. september                                                                               
                Hægebostad:                    08. september
                Sør-Rogaland:                  23. september
                Nord-Rogaland:                24. september
                Voss:                                30. september
                Vik i Sogn:                        01. oktober
                Toten:                               23. september
                Engerdal:                         30. september
                Selbu:                              02. oktober
                Verdal:                              01. oktober
11. Saker fra styret
                Medlemskontingent 2017:          Uforandret kr. 100,-
                Økonomi:                                   Budsjett gjennomgått (post7)
                Dommerutgifter:                         Satt til kr. 0,- (vurderes fortløpende om budsjettinntekter øker)
                Samarbeid NSG:                        Ikke tatt opp
                Budsjett 2017:                             Vedtatt enstemmig
                Saker fra Hordaland:                  Gimrer uten lam skal fortsatt få 1.premie
                                                                   Klasse 3a Gimrer m/lam kan økes fra 8 til 10 poeng i utstillingsreglene
                Saker fra Rogaland:                    Det skal skaffes lupe som kan brukes til å kontrollere ulla ved utstillingen.
                                                                   Noe som vil gjøre dømming av ull sikrere.
                Seminværer:                              Hovdasveisen (2014049) eier Sondre Reiersen
12. Landsmøtested 2018:
                Vest-Agder
13. Presentasjon avlsarbeid for Dalasauen v/Anna Rehnberg og Nina Sæther
14. Eventuelt
                Utstillingspriser
                               Vær                               kr. 50,-
                               Gimrer u/lam                kr. 20,-
                               Avkomstgruppe             kr. 50,-
                               Gimrer og søyer u/lam  kr. 0,-

Hjemmeside: reinrasasau.com
Dømeresultater innsendes senest 15. november

Joar Rosså                                                                                                                                        Morten Oldervik
sign                                                                                                                                                     sign

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3