202090587 Arne, 202090590 Viktor og 2019229 Nilsdalen

Velkomen til den nye heimesida til Landslaget for reinrasa norsk sau. Innhald frå den gamle nettsida vil etterkvart verte flytta over, i mellomtida tilrår me alle som er interesserte i sau, og særskild dalasau å ta ein kikk på heimesida til Reinrasa sau Vestland. Her er det eit hav av bilete og informasjon🙂

24. mai, 2022

Nye kåringsreglar som gjeld frå og med 2022

16. mai, 2022

Utstillingsdagar 2022

Haustens utstillingsdagar.

16. mai, 2022

Protokoll frå landsmøtet 2022

Protokoll frå landsmøtet som vart halde på Toten 12.3.22 er godkjend.