Velkomen til den nye heimesida til Landslaget for reinrasa norsk sau! Her finn du informasjon om organisasjonen og aktuelle saker, herunder tidlegare og planlagde utstillingar. Ikkje nøl med å ta kontakt dersom du er interessert i å starte med reinrasa sauer. Kvar einaste sau er eit viktig bidrag til å halde rasane i live.

1. sep, 2022

Ny seminver denne hausten

Gløt-olaisin 202090679 (trill) f.hos o.d.gløtvold. Far g-ull
Janus 2018152, 1.pr.e.2020 (4). Mor Fjellblomma 50023,
1.pr.e.2020 (16). Morfar g-låverisen 2013038, 1.pr.e.2015
(2). Ættp.: 6-6-6. kåringsp.: 9.

  • Sauekongen frå Eiken

    Æresmedlem Olav Georg Tveiten ser attende på eit rikt liv med sau og heile 222 fyrstepremieverar. Les heile artikkelen i avisa "Setesdølen".

  • Katalogen for 2022 er klar

24. mai, 2022

Nye kåringsreglar som gjeld frå og med 2022

16. mai, 2022

Utstillingsdagar 2022

Haustens utstillingsdagar.

16. mai, 2022

Protokoll frå landsmøtet 2022

Protokoll frå landsmøtet som vart halde på Toten 12.3.22 er godkjend.