Utstillingar

Dei årlege utstillingane finn stad på hausten i september/oktober. Alle ho-dyr vert dømde heime på gardane, når det gjeldt hanndyr er det ulike reglar og praksiss i dei ulike fylka. Nokre stadar vert hanndyra samla på ein lokasjon, andre stadar må all dømming av vaksne vêrar og kåring av vêrlam skje heime på gardane til liks med hodyra.


All dømming av vaksne dyr, og kåring av vêrlam kan berre gjerast av Raselaget sine godkjende dommarar, og det er styret i fylkeslaga som bestemmer kven som skal nyttast som dommarar kvart år. Arbeidet med dømming og kåring er kjerneverksemda til Raselaget, gjennom dette arbeidet ein kan få gjort opp status på kvaliteten på dyra, og skild dei beste avlsdyra frå dei andre. 


Dei siste åra er det gjennomført utstillingar i Engerdal, på Toten, i Hægebostad, på Hidra, i Rogaland, på Voss, i Selbu, i Verdal og på Møre.


Påmelding i løpet av våren, ta kontakt med lokallaga for meir informasjonPlanlagde utstillingar 2024:


Hidra (Agder) 14. september 2024


Hægebostad (Agder) 15.september 2024


Toten (Innlandet) 22.september 2024


Rogaland 20.og 21. september 2024


Voss (Vestland) 29.september 2024


Møreog Romsdal 12.oktober 2024


Selbu (Trøndelag): 6.oktober 2024


Engerdal (Innlandet) 05. oktober 2024


Verdal (Trøndelag) 13. oktober 2024