Nye kåringsreglar som gjeld frå og med 2022

 

Krav til 1.pr ver  62 poeng.

Krav til 1.pr søye 68 poeng.

Krav til 1.pr. gimmer 9 poeng i kropp og 9 poeng i ull

Krav til 2.pr. gimmer 8 poeng i kropp og 8 poeng i ull

Krav til 3.pr. gimmer 7 poeng i kropp og 7 poeng i ull

Kåringspoeng/ættpoeng til værlam kåra i det offentlege vert auka frå 6 til 8