Utstillingar

Dei årlege utstillingane finn stad på hausten i september/oktober. Alle ho-dyr vert dømde heime på gardane, når det gjeldt hanndyr er det ulike reglar og praksiss i dei ulike fylka. Nokre stadar vert hanndyra samla på ein lokasjon, andre stadar må all dømming av vaksne vêrar og kåring av vêrlam skje heime på gardane til liks med hodyra.


All dømming av vaksne dyr, og kåring av vêrlam kan berre gjerast av Landslaget sine godkjende dommarar, og det er styret i fylkeslaga som bestemmer kven som skal nyttast som dommarar kvart år. Arbeidet med dømming og kåring er kjerneverksemda til Landslaget, gjennom dette arbeidet ein kan få gjort opp status på kvaliteten på dyra, og skild dei beste avlsdyra frå dei andre. 


Dei siste åra er det gjennomført utstillingar i Engerdal, på Toten, i Hægebostad, i Kvinesdal, i Rogaland, på Voss, i Selbu, i Verdal og i Møre og Romsdal.Utstillingar 2023:


Hidra (Agder) 08. september 2023


Hægebostad (Agder) 09.september 2023


Toten (Innlandet) 23.september 2023


Rogaland23.og 24. september 2023


Voss (Vestland) 24.september 2023


Møreog Romsdal 29. september 2023

Rindal03.oktober2023


Engerdal (Innlandet) 30.september 2023


Selbu (Trøndelag) 01.oktober 2023


Verdal (Trøndelag) 02. oktober 2023