Referat Landsmøter


Her er dei siste referata frå Landsmøter. Desse har tradisjonelt vorte arrangert hjå ulike fylkeslag år for år. Dersom det er behov for eldre referat kan du senda ei melding på kontaktskjemaet.


2024 Rogaland

2023 Verdal

2022 Hamar

2021 Toten

2020 - Avlyst

2019 Voss

2018 Vest Agder

2017 Rogaland

2016 Selbu

2015 Hedmark

2014 Toten

2013 Voss