KATALOGAR


Katalogane vert utarbeidd kvar sommar, og inneheld landsdekkande oversikt over alle dyr som er innmeldt til dømming gjennom Landslaget for reinrasa norsk sau. Kun dyr som står oppført i katalogen kan dømast på haustens utstillingar.


Her finn du tidlegare katalogar:


2023

2022

2022 tillegg

2021

2020

2019

2018

2017

2016


2013

2012

2011

2010

2009

2008