"Landslaget for reinrasa norsk sau sitt føremål er å ta vare på, og å fremje bærekraftig bruk og utvikling av dei bevaringsverdige, reinrasa norske sauerasane. Avlsarbeidet skal sikre at den genetiske variasjonen innafor kvar rase vert oppretthalden,samstundes som ein tek vare på og utviklar særprega til rasane i samsvar med gjeldande rasestandardardar."


Landslaget for Reinrasa Norsk Sau vart stifta av representantar frå dei lokale laga frå Rogaland, Vest-Agder,
Aust-Agder, Hordaland og Buskerud, på Voss i 1984. Fyrste formann var Ola Roen frå Ål i Hallingdal. Bakgrunn var ei misnøye med vêrringar og indeksdømming, og eit ynskje om å ta vare på dei reine sauerasene. Dei fyrste private utstillingane var i 1972.

Dømminga på desse private utstilllingane skjer hovedsakleg etter utstillingsreglane frå 1965. Det vert lagt stor vekt på eksteriør, ull og avdrott. Dyra skal ha eit godt rasepreg og væra ein fin type.


Landslaget er avlsorganisasjon for dalasau, og har samarbeidsavtale med Norsk Genressurssenter som følger opp LMD sin «Nasjonal tiltaksplan for genetiske ressurser for mat og landbruk.»


Det er Landslaget som fremjer forslag til seminvêrar til Staur. Normalt 2 stk, og i tillegg 2 i reserve.Norsk genressurssenter Brosjyre sårbare norske sauerasar


Norsk genressursenter Handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser i Norge 2021-2025


Vedtekter for Landslaget for reinrasa norsk sauLandslaget sitt styre etter landsmøte 2023:

Leiar: Torbjørn Nordmark 46762769 tnordm@online.no

Nestleiar: Olav Tiller 97179555 olav.tiller@gjeterhund.info

Sekretær: Eileen Aasheim 92319677 eilaa@online.no

Kasserar: Stig Petter Bjørkheim 41105046 stig.bjorkheim@gmail.com

Styremedlem: Elin Skjellerud elinskjellerud@gmail.com

 

Fylkeslag:

Oppland (gamle): Nils Fjørkenstad 91774930 nils.fjorkenstad@gmail.com

Rogaland: Sondre Reiersen 91728661 sondre.reiersen@lyse.net

Vestland: Eileen Aasheim 92319677 eilaa@online.no http://www.dalasau-myrkdalen.com

Trøndelag og Møre: Olav Tiller 97179555 olav.tiller@gjeterhund.info

Hedmark (gamle: Ola D. Gløtvold 93063539 oldgtvold@gmail.com

Hidra og omegn (Agder): Gudmund Tønnesen 95725646 magu-to@online.no