"Raselaget for dalasau sitt føremål er å ta vare på, og å fremje bærekraftig bruk og utvikling av dei bevaringsverdige, reinrasa norske sauerasane. Avlsarbeidet skal sikre at den genetiske variasjonen innafor kvar rase vert oppretthalden,samstundes som ein tek vare på og utviklar særprega til rasane i samsvar med gjeldande rasestandardardar."


På landsmøte i 2024 endra organisasjonen namn til Raselaget for dalasau.

Tidlegare heitte organisasjonen Landslaget for Reinrasa Norsk Sau, og vart stifta av representantar frå dei lokale laga frå Rogaland, Vest-Agder,
Aust-Agder, Hordaland og Buskerud, på Voss i 1984. Fyrste formann var Ola Roen frå Ål i Hallingdal. Bakgrunn var ei misnøye med vêrringar og indeksdømming, og eit ynskje om å ta vare på dei reine sauerasene. Dei fyrste private utstillingane var i 1972.

Dømminga på desse private utstilllingane skjer hovedsakleg etter utstillingsreglane frå 1965. Det vert lagt stor vekt på eksteriør, ull og avdrott. Dyra skal ha eit godt rasepreg og væra ein fin type.


Raselaget for dalasau har samarbeidsavtale med Norsk Genressurssenter som følger opp LMD sin «Nasjonal tiltaksplan for genetiske ressurser for mat og landbruk.»


Det er raselaget som fremjer forslag til seminvêrar til Staur. Normalt 2 stk, og i tillegg 2 i reserve.
Handlingsplan for reinrasa dalasau


Vedtekter


Avlsplan for reinrasa dalasauNasjonal tiltaksplan for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressursar for mat og landbruk


Norsk genressurssenter Brosjyre sårbare norske sauerasar


Norsk genressursenter Handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser i Norge 2021-2025

Styre etter landsmøte 2024:

Leiar: Torbjørn Nordmark, mobil 40406327, e-post: tor_bjorn@icloud.com

Nestleiar: Olav Tiller, mobil 97179555, e-post: olav.tiller@gjeterhund.info

Sekretær: Eileen Aasheim, mobil 92319677, e-post: eilaa@online.no

Kasserar: Trine Aaasen, mobil 95195734, e-post: trine.alsos.aasen@gjemnes.kommune.no

Styremedlem: Odd Magne Ulsakerhaugen, mobil 90593186, e-post: mulsake@online.no


1. varamedlem: Elin Skjellerud, e-post: elinskjellerud@gmail.com

2.varamedlem: Bjørn Thingstad, e-post: bjo-thi@online.no


Fylkeslag:

Oppland (gamle): Nils Fjørkenstad, mobil 91774930, e-post: nils.fjorkenstad@gmail.com

Rogaland: Sondre Reiersen, mobil 91728661, e-post: sondre.reiersen@lyse.net

Vestland: Eileen Aasheim, mobil 92319677, e-post: eilaa@online.no

Trøndelag og Møre: Olav Tiller, mobil 97179555, e-post: olav.tiller@gjeterhund.info

Hedmark (gamle: Ola D. Gløtvold, mobil 93063539, e-post: oldgtvold@gmail.com

Hidra og omegn (Agder): Gudmund Tønnesen, mobil 95725646, e-post: magu-to@online.no