RESULTAT

Her finn du resultata frå dømming av vaksne dyr, og kåring av vêrlam på dei ulike utstillingane. Resultat frå lengre attende i tid kan framskaffast på førespurnad, send i tilfelle ei melding på kontaktskjemaet.